Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Câu Đối: Xuân 2017 - Nguyễn Đắc ThắngCâu Đối:Nguyễn Đắc Thắng
Trình Bày: Kim Oanh


Đăng nhận xét