Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Tết Đinh Dậu


Bính Thân chìm đắm nhân thiên ho 
Đinh Dậu nguyện cầu gia quốc an
Xuân về sắc thắm rộn ràng
Trăm hoa đua nở hương lan khắp miền
Tân niên đáo ngộ kỳ duyên
Quên đi bao cảnh truân chuyên nạn phần
Nghinh tân Dậu tống cựu Thân
Thầy Cô Anh Chị xa gần bốn phương
Luôn luôn mạnh khoẻ cát tường
Lộc tài phúc thọ mọi đường hanh thông
Bạn bè mãi mãi thành công
Và riêng trang Blog đượm hồng dài lâu
Cuối cùng xin được khấn cầu
Toàn dân tộc Việt năm châu một lòng
Noi gương hào khí Lạc Long
Giữ gìn toàn vẹn non sông đời đời.

Quên Đi


Đăng nhận xét