Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Nhớ Xuân Xưa


(8 vận U vần Trắc)

Tết đến xứ người tràn tuyết phủ
Ngẩn ngơ thương nhớ mùa Xuân cũ
Mai vàng thuở trước nở đầy khu
Pháo đỏ giờ đây nằm im ngủ
Bánh mứt trái cây tuy có bù
Rượu trà bè bạn vẫn còn đủ
Sao lòng trống vắng, nỗi buồn ru
Cảm khái đề thơ mấy vận phú

Hoàng Dũng

Đăng nhận xét