Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Xướng Họa: Ông Đồ(Vũ Đình Liên) - Ông Đồ Dõm(Đỗ Chiêu Đức)


Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
***

Ông Đồ Dõm

Mỗi độ hoa mai nở ,
Tạo dáng ông đồ già.
Bày mực đen mực đỏ,
Hội chợ lắm người qua

Nhưng hiếm người thuê viết,
Chẳng ai biết đến tài.
Mặc hoa tay rất nét,
Rồng phượng muốn cùng bay!

Chẳng ai thuê viết đâu.
Hội chợ đông mà... vắng,
Gây quỹ hoài... không thắm,
Ngồi không lại... thêm sầu!

Không ai thấy ai hay.
Thầy đồ dõm ngồi đấy,
Tình người bạc như giấy,
Gió thổi nhẹ cũng bay!

Gây quỹ vẫn như xưa.
Năm nay mai lại nở,
Vẫn ngồi chơi... như cũ,
Biết... mần sao bây giờ?!

Đỗ Chiêu Đức
2016

Đăng nhận xét