Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Về ĐiMây trắng trời xanh mặt nước xanh
Ta về dựng lại mái nhà tranh
Cuốc tơi đất xấu trồng rau củ
Đốn cả vườn hoang dọn lá cành
Đồ đạt đơn sơ không sợ mất
Không gian tĩnh lặng chẳng lo dành
Buồn vui bỏ tất nơi đô hội
Mặc kệ ngày giờ lướt chậm nhanh.

Cao Linh Tử
13/1/2017

Đăng nhận xét