Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Long Hồ Vĩnh Long Blog Chúc Xuân Đinh DậuTrước thềm Năm Mới bước sang
Biên Tập mong ước Blog Trang vui vầy
Sức khoẻ kính chúc Cô Thầy
Dân an Quốc thái trải dài Quê hương
Thân bằng Quyến thuộc bốn phương
​Chung xây​ hạnh phúc yêu thương ​hiệp lòng
Đinh Dậu 2017 tươi hồng
Vui Xuân nâng chén rượu nồng chúc nhau!

Kim Oanh
Tết Đinh Dậu 2017

Đăng nhận xét