Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Thơ Tranh:Hạnh Phúc Nơi Nơi

Mùa Xuân vắng anh! Nguyện cầu cho anh......

Hình Ảnh: Lê Kim Hiệp
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét