Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Tiếng Chuông Ngân (Jingle Bells-James Pierpoint), Lời Việt: Nguyễn DuySáng Tác:James Pierpoint
Lời Việt: Nguyễn Duy
Thữc Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét