Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Nhà Thờ Kẻ Văn

Giáo xứ Kẻ Văn chuẩn bị đón mừng giáng sinh thật lộng lẫy
"Gần 20 năm Lần đầu ,đêm đông ra khỏi nhà đi chụp ảnh"

Hình ảnh: Lê Đăng Mành
Đăng nhận xét