Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Kỷ Niệm Vời XaBỗng nhớ ngày nao một thuở xa,
Tóc xanh môi thắm mắt chưa nhòa.
Tim còn hồi hộp nhìn ai bước.
Mắt cứ ngẫn ngơ ngó dáng qua.
Rồi dệt đôi vần thơ điệu nhạc.
Lại ngâm thành tiếng hát lời ca
Nhìn mây vương trán lòng ray rức.
Rồi lại tiếc thương kỉ niệm xa.

Hoành Trần
3/12/16

Đăng nhận xét