Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Ông Già Noel - Mùa Lễ Giáng Sinh
Thiếu niên trẻ nít đợi Noel,
Mùa lễ năm nay sẽ gặp hên.
Nai lộc xe quà cao hộp lớn,
Ông già áo mũ đỏ hia đen.
Chòm râu bạc trắng trông vui khỏe,
Quà cáp gù lưng thấy vẻ quen...
Đức Chúa Giáng Sinh nơi máng cỏ,
Hài Đồng Cứu Thế sáng Ngôi Trên...

Mai Xuân Thanh

Ngày 09 tháng 12 năm 2016


Đăng nhận xét