Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Chúc Mừng Noel Và 2017Chúc huynh qúi tỷ trọn niềm vui
Năm mới Noel thật tuyệt vời
Thơ Thẩn đơm bông khoe sắc nước
Tâm giao kết trái tỏa hương đời
Dù xa net đó luôn thăm hỏi
Dẫu mệt đàn đây vẫn dạo chơi
Hưng phấn tiện tay chung xướng họa
Trải lòng san sẻ chuyện đầy vơi

Thái Huy

Đăng nhận xét