Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Duyên QuêQuê nghèo nước nổi mưa sa
Tình nghèo gạo đỏ muối cà hôm mai
Bàn tay ta nắm chung tay
Đồng tâm tạo dựng tương lai đời mình.

Nước nổi mưa mùa hạt ngấm sa
Tình ươm đất ngọt vị thêm mà
Đồng quê gắn ước lời trao nguyện
Cảnh sống đơm tình mộng diễn ra

Mở lối khai vườn thu trái ngọt
Gìn tâm đắp vận ngộ xuân ngà
Trăm năm mảnh ruộng lòng chung thủy
Lắng quyện sâu cùng ký ức ta.

Mai Thắng
20161209

Đăng nhận xét