Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Tâm KinhChuông vang vang nhật nguyệt 

vọng tha thiết ngàn năm 

lời kinh cầu nhã khiết 
du thuyết đường đạo tâm 
Ăn năn người cúi mặt 
thành kính lòng nguyện cầu 
xin khắp cùng mặt đất 
thôi trầm uất thương đau! 
Chuông vang vang nhật nguyệt 
xin ơn Chúa nhiệm mầu 
ban phước lành dân Việt 
trên khắp mặt địa cầu 
từ tâm người ngước mặt 
nhìn Ngôi Chúa Giáng Sinh 
đọc chân kinh mật khải 
mong thế giới hòa bình! 


Cao Nguyên
Đăng nhận xét