Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Ký Ức Giáng Sinh


                (Ảnh chụp của tác giả)

Theo em về với giáng sinh*
Hồn ngây ngất nhẫm lời kinh kính mừng**
Rước mình thánh thể ung ung
Nghe ba ngôi ngự vương cung cội nguồn

Có cầm rét buốt mùa đông
Mới hay lạnh lẽo ngủ trong ấm nồng
Nhìn dơi buông vạt phiêu bồng
Về an cư dưỡng cõi lòng nhẹ tơng

Xin đừng ruồng rẫy tình đông
Dẫu cơ hàn quất cứ chòng chành trôi
Đắng cay chạm rõ cuộc đời
Trong cừu hận sẽ mọc chồi yêu thương

Nuôi tâm giữ vị bình thường
Thì nghe Thiền tự Giáo đường ,không hai
Lặng yên òa nhịp một mai
Chuông chờm ký ức chạm đài giáng sinh

Như Thị Kẻ Văn(Lê Đăng Mành)

*Kỷ niệm năm 1972 đi Lễ noel cùng Bạn
ở nhà thờ Ghềnh Ráng ,Qui Nhơn.
** Thuộc kinh là nhờ học Mẫu Tâm

Đăng nhận xét