Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

O Holy Night(Nhạc Adolphe Adam) - Đêm Thánh(Lời Việt Vĩnh Phúc &Trần Lưu Hoàng)Nhạc: Adolphe Adam
Lời Việt Vĩnh Phúc &Trần Lưu Hoàng
Trình Bày: Như Mai
Thực Hiện: VietCatholicNews

Đăng nhận xét