Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Chén Mây ChiềuTạ ơn một chén mây chiều
Uống đi sương khói điều hiu một lần
Ngày mai khao khát không gian
Xin người rót chén chiều hoang đậm đà
Thuyền ai qua bến phong ba
Bỏ neo quá khứ gọi là vị lai
Chén mây vàng úa hình hài
Môi khô hãy cạn một ngày phù vân
Tạ ơn đôi phút hồng trần
Mây tan vào nhịp tim ngàn thủy phong


Hoài Tử

Đăng nhận xét