Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Giáng Sinh Chúc Nhau…


Giáng Sinh gửi đôi câu thơ
Văn Họa Thi Sĩ mộng chờ xuân tươi
2017 hạnh phúc mỉm cười
Dồi dào sức khoẻ tình người nở hoa.
Nguyện cầu nước Việt hoan ca
Dân an Quốc thái gọi là... Chúc nhau!


Kim Oanh

Đăng nhận xét