Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Lời Con Xin Chúa - Lê Kim Khánh - Nguyễn Hồng ÂnSáng Tác:Lê Kim Khánh
Tiếng Hát: Nguyễn Hồng Ân
Thực Hiện: Duy Quang

Đăng nhận xét