Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Lắng Tiếng Chuông


Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh