Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Lời Nguyện Cầu Trong Đêm


Đêm sâu lắng tiếng dương cầm
Quỳ bên thập giá lời thầm thì van
Tình Ngài tuôn đổ suối ngàn
Niềm tin phó thác dở dang mộng đầu
Bao giờ vượt khỏi bể sầu
Bao giờ thôi giữ nỗi đau riêng mình
Buồn ơi thôi hãy an bình
Tạ ơn Chúa xót thương tình đỡ nâng.
Hạt tràng tâm nguyện con lần
Cầu mong cứu rỗi nguyện dâng hồn này.


Kim Phượng
2010

Đăng nhận xét