Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Đêm Tĩnh LặngCố giấu giếm nhưng rồi cũng đến
Màu Giáng Sinh lành lạnh nến khô
Tô điểm lại cây thông cằn cỗi
Chút tàn hơi cứu rỗi lễ mùa

Chậu trạng nguyên cũng bày đùa giỡn
Mơn mởn hoa ra vẻ Giáng Sinh
Mượn trăng sao thêu cảnh tạo hình
Mặc thế sự tình đời xuôi ngược

Đêm tĩnh lặng được gì trong mộng
Chúa Hài Đồng giáng thế trần gian
Mang niềm tin rải khắp địa đàng
Dang tay gắn đôi bờ cách biệt

Xin tha thứ nỗi sầu da diết
Ngôn ngữ lời trật khúc thiệt hơn
Cho phố vui trở nét dỗi hờn
Cảm ơn Chúa chuộc nhiều tội lỗi!

Mỗi Noel xin Chúa lại về
Để mãi mãi con còn nhựa sống!

Merry Christmas
Vĩnh Long 19-12-2011
Lê Kim Hiệp
Đăng nhận xét