Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Tình Cha - Ngọc Sơn - Đàn Hát Nguyễn Đức Tri Ân

Ngày Nhớ Ơn Cha 04-09-2016Nhạc: Ngọc Sơn
Đàn và Hát: Nguyễn Đức Tri Ân

Đăng nhận xét