Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Mộng Liêu Trai


Này em, Thu đã nơi đầu ngõ
thắp sáng đêm lên trước tối ngày
ngó lá vàng rơi, Hè đang vỡ
liệu mai còn mấy cuộc vui này!

Anh vẫn chướng, hay lo quá độ
sợ rừng thiếu lá lũ tràn thôn
và sợ cả người không tế mộ
cháu con đâu còn của hồi môn!

Này em, Thu giữa trời u ám
thắp sáng tin yêu kẻo tuổi buồn
ngắm cảnh rừng phong cây trụi lá
liệu mai còn nắng đủ xanh mầm!

Anh vẫn thói hóa vô thường cuộc sống
sợ ngày mai còn quá khứ âm vang
tình sẽ chết dưới trầm luân sóng động
người xa người bởi ảo vọng hư danh!

Đừng nhìn cây lay, đừng thèm ngó gió
mặc lá vàng rơi, đừng tiếc mùa phai
đừng níu hôm nay giữ đầy trí nhớ
mình sẽ vui đời thuở mộng liêu trai!

Cao Nguyên

Đăng nhận xét