Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Trưng Cầu Dân Ý(Họa thơ " Trưng Cầu Dân Ý của Khôi Nguyên)

Năm có bốn mùa, lạnh nhất Đông,
Trời cao đất rộng, chẳng an lòng.
Đông nghe rét mướt không ai muốn,
Hạ thấy phân vân, nóng khỏi mong.
Thu cảm buồn thiu thi sĩ thích?
Xuân vui hạnh phúc đẹp ngàn thông.
Nam Tào, Bắc Đẩu tuân theo lệnh,
Tổ chức trưng cầu chắc khó xong!

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 11 năm 2014
Đăng nhận xét