Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Con Đường Xưa Em ĐiHình Ảnh & Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh