Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Sơ Xuân - 初春 - Nguyễn Tử Thành - 阮子成


初春                                   Sơ Xuân

臘梅開盡雪飄零,     Lạp mai khai tận, tuyết phiêu linh,
老大情懷節勿驚。     Lão đại tình hoài tiết vật kinh.
傍水人家楊柳嫩,     Bàng thủy nhân gia dương liễu nộn,
寒天客院半陰晴。     Hàn thiên khách viện bán âm tình .
遊蜂摘蜜穿花去         Du phong trích mật xuyên hoa khứ,
野蝶偷香帶粉輕。     Dã diệp thâu hương đới phấn khinh.
檢點名園供勝賞         Kiểm điểm danh viên cung thắng thưởng,
春花一樣百般生。     Xuân hoa nhất dạng bách ban sinh.

阮子成                                                   Nguyễn Tử Thành

Dịch nghĩa:

Tháng chạp hoa mai đã nở hết, tuyết bay lả tả,
Người già nghĩ tới thời tiết cảnh vật mà kinh
Nhà ai mé nước, dương liễu xanh non
Phòng khách nửa râm nửa sáng
Ong đi lấy mật xuyên qua cả chòm hoa
Bướm nội trộm hương, nhẹ nhàng mang theo phấn
Dạo qua khu vườn danh tiếng để thưởng ngoạn cảnh
Trăm loài hoa xuân đua nở, loài nào cũng đẹp

Dịch Thơ:

Đầu Xuân

Mai tháng chạp , tuyết bay lả tả,
Nhìn tiết trời, già cả lòng kinh .
Nhà ai mé nước liễu xinh,
Khách phòng sáng-nhạt, nắng in lạnh về .
Ong hút mật vo ve trong khóm,
Bướm trộm hương lốm đốm phấn hoa .
Khu vườn nức tiếng dạo qua,
Trăm loài trăm vẻ xuân hoa yêu kiều .

Mailoc phỏng dịch
***
Các Bài Dịch Khác:

Đỗ Chiêu Đức góp ý thêm:

- Câu 2: Tâm tình của người già biết tiết chế, nên không lấy làm lạ
- Câu 4: Phòng khách trong mùa lạnh nửa nắng nửa râm.
- KHỨ : là ( bay ) Đi
- KINH : là ( bay ) Ngang qua.
- Câu 7: Điểm qua hết các vườn hoa nổi tiếng để mà thưởng ngoạn, thì...
- Câu 8: Cũng chỉ là trăm vẻ hoa xuân cùng đẹp như nhau mà thôi !

Đầu Xuân

Tuyết rơi mai nở báo xuân sang,
Già cả nhìn quen chẳng ngỡ ngàng.
Bến nước nhà ai xanh liễu mới,
Trời đông phòng khách nắng râm vàng.
Ong vui hái mật đùa bay lượn,
Bướm hút nhuỵ hoa vội tách ngang.
Điểm hết xưa nay bao thắng cảnh,


Đỗ Chiêu Đức diễn nôm
***
Chớm Xuân

Tháng chạp mai tàn, tuyết lạnh rơi
Tâm già bình tĩnh chẳng lo vời
Nhà ai liễu rũ xanh bờ nước
Gian khách đông sang sáng nửa vời
Chộn rộn, ong tìm hoa hút mật
Xôn xao, bướm trộm phấn rung vòi
Ung dung dạo bước trong vườn thắm
Rực rỡ ngàn hoa khoe sắc tươi.


Phương Hà phỏng dịch
***
Quên Đi cũng có ý kiến:
- chữ Tiết 節 ở đây có nghĩa là thời tiết chớ không thể là dằn lại, tiết chế.
- chữ Kinh 驚 ở đây có nghĩa là dao động.

Đầu Xuân

Mai rộ năm tàn tuyết trắng rơi
Bâng khuâng ông lão ngẫn ngơ trời
Nhà ai mé nước hàng dương rũ
Khách viện ngoài sân sáng nửa vời
Nếm mật vờn hoa ong thoả chí
Mê hương đắm phấn bướm say đời
Vườn xuân vang tiếng nay tìm đến
Hoa vẫn như nhau nét rạng ngời.


Quên Đi
***
Chớm Xuân Thôi!

Chớm xuân mai búp, tuyết rơi đều,
Tuổi hạc cao niên trãi nghiệm nhiều,
Mé nước hàng dương xanh ngã bóng,
Khách phòng rọi nắng ấm cô liêu . (dọi nắng)
Bầy ong nhụy mật bay mê mẫn,
Lũ bướm phấn hương lượn mỹ miều.
Thưởng ngoạn khu vườn thơm nức tiếng,
Trăm hoa đua nở thắm màu ... yêu...


Mai Xuân Thanh 
Ngày 27 tháng 07 năm 2016
***
Đầu Xuân

Tháng chạp tuyết đầy mai trổ bông
Lão già nghĩ đến chạnh nao lòng
Nhà ai kề cận chen dương liễu
Gian khách tỏ mờ tranh khoảng không
Ong lẻn vào hoa giành mật ngọt
Bướm bay theo phấn trộm hương nồng
Khu vườn vang tiếng loanh quanh dạo
Muôn vẻ trăm hoa bắt mắt trông


Kim Phượng
***
Chớm Vào Xuân

Tuyết trắng rơi nhiều...Mai rung hết !
Tiết trời trông thấy lão kinh hoàng
Nhà ai dương liễu còn xanh mát
Phòng khách râm ran chút nắng vàng
Hút mật ong vờn trong khóm lá
Tìm hương bướm lượn muốn bay sang
Vườn Xuân nổi tiếng mong dừng bước
Thưởng thức ngàn hoa....thật ngỡ ngàng


Song Quang

Đăng nhận xét