Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Cái Thẻ NhớCái thẻ nhớ vơ tư trong máy ảnh.
Mặc ai ghi, ai xóa chuyện đời mình
Thẻ lưu giữ những gì tươi đẹp nhất
Giúp cho em chất chứa một khối tình

Cũng từ đó em giam đời phiêu lãng
Của một người lang bạt đã bao năm.
Bóng hình tôi, em nhốt vào thẻ nhớ.
Cho hương tình, bốc lửa cháy âm âm.

Cái thẻ nhớ vô tình nhưng tội nghiệp,
Ghi rất nhanh và xóa cũng dễ dàng.
Nên kỷ niệm đời em luôn biến đổi,
Như bọt bèo cứ hợp để rồi tan.

Ngày nào đó góc nhìn kia đổi khác,
Em lạnh lùng số hóa cuộc tình ta.
Hình ảnh đẹp cũng trở thành dị dạng,
Tôi chẳng còn trong thẻ nhớ đời em…

Ngọc Hiệp

Đăng nhận xét