Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Mùa Thu Trong Mưa - Trường Sa - Ngọc LanSáng Tác: Trường Sa
Ca Sĩ: Ngọc Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình
Đăng nhận xét