Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Tình Không Phai - Unchained Melody - Alex North & Hy Zaret - Ngọc Bích)


Alex North & Hy Zaret 
Tiếng Hát:Ngọc Bích
Trình bày PPs: Quý Denver


Đăng nhận xét