Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Đêm Giã Từ - Y Vân - Thanh Thúy

Sân ga xe lửa là nơi đưa tiễn, làm cho người đi kẻ ở đều đau buồn bịn rịn, người đi biết bao giờ trở lại, còn người ở lại biết trông chờ đến bao giờ. Nên bưổi chia tay nào cũng đẫm nước mắt. Nhất là vào buồi tối, ngoài trời mưa rơi, khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ chia ly sắp đến càng làm cho buổi chia ly thêm sầu thêm não. . .


Sáng Tác: Y Vân
Ca Sĩ: Thanh Thúy
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét