Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Tống Phước Hiệp Trước Năm 1975

Tưởng nhớ đến các ThầyVỹ, Thầy Kiệt, và Thầy Trí đã yên nghỉ - Tưởng nhớ ngày Giỗ Thầy Huỳnh Hữu Trí 28/6/2013

 ....., Thầy Tô (cầm tách trà), Thầy Trí, Thầy Kiên
Không nhớ tên Thầy, Thầy Tôn, Thầy Phước, Thầy Chương, ....., Thầy Trí
Hàng đứng: Thầy Trí, Thầy Vỹ, ..., Thầy Kiệt, Thầy Chương
Hàng ngòi: Thầy Tân, Thầy Điệp, Thầy Đô, Thầy Thân, Thầy Cai, Thầy Hiền

Hình Ảnh: Huỳnh Hữu Trí

Đăng nhận xét