Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Bài Hai Cho Em - Bài Ba Cho Em


Bài Hai Cho Em

Đêm mưa tình sợi một đời
Trăm năm áo mỏng chờ người bao dung
Xe tôi lời với ngõ rừng
nghìn cây số lệ chở khung tình mờ
con chim trên ngọn cây khô
Mắt lung lay ngó bến bờ xa xăm.

Bài Ba Cho Em

Ta đeo nặng mối tình già
Theo em từng quãng đường xa mệt đừ
Trái tim mấy chục năm dư
Đập hoài nhịp điệu cộng trừ nhân chia

Phạm Hồng Ân

Đăng nhận xét