Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Thơ Tranh: Hồi Nhỏ

Thay nén nhang lòng, học trò  tưởng nhớ ngày Thầy đi xa..... 


Thơ: Huỳnh Hữu Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét