Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Lời Cuối - Từ Công Phụng

Ngày xưa em thường đạp xe đến thăm tôi.
Hôm nay...Thôi đừng tìm đến nhau làm gì. Thôi đừng nhìn nhau nữa...mà chi!Nhạc: Từ Công Phụng

Đàn và Hát: Nguyễn Đức Tri Ân

Đăng nhận xét