Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Nhớ Đà Lạt Xưa


Xuân Hương Thủy Tạ đẹp như mơ,
Kỳ Ngộ Bích Câu chớ hững hờ...
Chợ Mới Đồi Cù, ai cũng biết...
Cam Ly Than Thở kẻ mong chờ...
Cao niên hoài niệm thời son trẻ,
Vóc hạc nhành mai buổi tuổi thơ.
Thắng cảnh rừng thông reo khúc nhạc,
Bình an du lịch xứ sương mờ....

Mai XuânThanh
Ngày 19 tháng 06 năm 2016
Đăng nhận xét