Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Xa Xứ
Tây nguyên đèo ải ngăn sinh lộ
Trăm đứa lên có mấy kẻ về
Giày trận bám bùn mưa tối mặt
Mùa hè gió thốc bụi tê tê

Trần Hoài Thư


Đăng nhận xét