Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Tháng Sáu Độc Hành


Cố giấu thương đau nén thở dài
Sao nghe hờn tủi lẫn bi ai
Mênh mông biển cả nơi nào đó
Hạt cát trần gian hẳn thoát thai

Tháng sáu buồn giăng u ám trời
Cuồng lưu định mệnh rẻ chia đôi
Đại dương hò hẹn nơi nào đó
Sóng nước vọng âm tha thiết lời

Một kiếp phù sinh mộng chửa thành
Tàn hương cuộn khói sợi mong manh
Bờ mi lệ ướt chưa nguôi nhớ
Sương phụ bơ vơ bước độc hành

Kim Phượng
6-6-2016

Đăng nhận xét