Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Tình Mưa!


Nếu anh là mưa em xin nắng ban trưa dập tắt.
Để đầu trần mình bắt gặp trong mưa
Má môi thắm tóc đẫm mới vừa…
Chút ve vuốt.. mưa ơi…mưa ơi… đừng tạnh

Nếu anh là mưa em không biết lạnh
Đôi tay choàng hong ấm bờ vai
Mưa dai dẳng lòng hoài lưu luyến
Mưa dùng dằng xao xuyến …Tình mưa!

Vô tình hứng sợi mưa Ngâu
Tưng tiu kết chuỗi xinh màu em đeo.
Hạt mưa hạnh phúc trong veo
Hạt thương hạt nhớ hạt gieo mong chờ

Kim OanhĐăng nhận xét