Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Lục Bát Từ Denver - Thơ Quýdenver - Guitar Vô Thường

Ta đã khóc như chưa từng được khóc
Người vẫn cười hay cũng héo hắt môi 
Ai ở ai đi biết bao giờ gặp 
Ngoảnh lại nhìn xa xót tuổi thôi nôi... 
(Quýdenver)


 Thơ & PPs: Quýdenver 
Guitar Vô Thường


Đăng nhận xét