Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Lặng Lẽ Tình Đi - Thơ Yên Dạ Thảo - Nguyễn Văn Thơ Phổ Nhạc  

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Trình bày: Kiều Lệ


Đăng nhận xét