Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Nỗi Buồn Hoa Phượng - Thanh Sơn - Mai Thiên Vân


Nhạc Sĩ: Thanh Sơn
Ca Sĩ: Mai Thiên Vân
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét