Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Nghĩa Cũ


"Xót thay chút nghĩa cũ càng 
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng "
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang 
Hồn thơ lãng đãng đỉnh non vàng.
Trời trong mây bạc trôi lờ lững 
Rừng biếc lá phong rụng ngỡ ngàng.
Nhớ ráng nắng hồng thời trẻ dại 
Thương đời cò trắng kiếp lang thang.
Cố nhân biền biệt từ thu ấy,
Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng.

(Mây Tần - Ý Thu)

Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét