Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Sơn Hà Xã TắcNhìn về đất mẹ mãi ven trời,
Cách Thái Bình Dương quê quán ơi!
Từ Bắc vô Nam cùng Tổ quốc,
Bên bờ chữ S đã xa khơi!
Ra đi nhớ nước đau lòng lắm,
Ở lại làm nông đói rách tơi.
Thuở trước cha, ông mình một cõi,
Sơn hà xã tắc vọng vang lời...

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 05 năm 2016
Đăng nhận xét