Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Sơn Hà Xã TắcNhìn về đất mẹ mãi ven trời,
Cách Thái Bình Dương quê quán ơi!
Từ Bắc vô Nam cùng Tổ quốc,
Bên bờ chữ S đã xa khơi!
Ra đi nhớ nước đau lòng lắm,
Ở lại làm nông đói rách tơi.
Thuở trước cha, ông mình một cõi,
Sơn hà xã tắc vọng vang lời...

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 05 năm 2016