Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Tình Hoa PhượngXin còn giữ lại cho nhau
Chút tình hoa phượng úa màu thời gian
Ngàn mai lạc dấu địa đàng
Vẫn trinh nguyên mộng vương làn gió bay
Cho nhau nhẹ bước đường dài
Áo xưa còn ấm bờ vai đi về

Du Tử Huỳnh
25/04/2016

Đăng nhận xét