Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Thơ Tranh: Uống Rượu Giải BuồnThơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh