Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Thái Cát Kinh Thi - Trước Công Nguyên

Tưởng như, còn nghe được văng vẳng đâu đây, từ một vùng trời đồng nội thanh bình xa xưa nào đó, tiếng ca hồn nhiên của một người nữ nói về nỗi lòng mong ngóng người yêu đi xa trở về. Nhất nhật bất kiến như tam nguyệt, như tam thu, như tam tuế. Một ngày không thấy nhau, là đã như ba tháng, là đã như chín tháng, là đã như ba năm mòn mỏi đợi chờ. Nhân dịp Ngày Lễ Tôn Vinh Mẹ (Mother's Day), nơi tôi ở, năm nay là vào ngày 8 tháng 5, tôi xin được riêng gửi bài Thái Cát trong Kinh Thi (một bài thơ cổ hơn 2000 năm về trước ) đến các chị em, các con cháu, và các cô học trò cũ ngày nào mà nay đều đã là bà mẹ, bà nội, bà ngoại cả rồi, để nhớ về cho vui một thời con gái "nhớ chàng". Happy Mother's Day! PKT 05/06/2016


Thái Cát
Kinh Thi - Trước Công Nguyên

Bỉ thái cát hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam nguyệt hề

Bỉ thái tiêu hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam thu hề

Bỉ thái ngải hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam tuế hề

Dịch Xuôi: Bài Ca Người Đi Cắt Đay
PKT 05/06/2016

Ới người đi cắt đay kia ơi có thấu chăng nỗi lòng thiếp / một ngày ngóng chờ không thấy chàng về / là đã lâu như 3 tháng vậy đó
Ới người đi cắt tiêu kia ơi có thấu chăng nỗi lòng thiếp / một ngày ngóng chờ không thấy chàng về / là đã lâu như 3 thu vậy đó
Ới người đi cắt ngải kia ơi có thấu chăng nỗi lòng thiếp / một ngày ngóng chờ không thấy chàng về / là đã lâu như 3 năm vậy đó

Thái Cát

Người đi cắt đay ơi,
Thấu chăng em nhớ chàng.
Một ngày mòn mỏi đợi,
Là ba tháng võ vàng.

Người đi cắt tiêu ơi,
Thấu chăng em nhớ chàng.
Một ngày mòn mỏi đợi,
Là ba thu dở dang.

Người đi cắt ngải ơi,
Thấu chăng em nhớ chàng 
Một ngày mòn mỏi đợi,
Là ...thiên thu lỡ làng.

Phạm Khắc Trí

Chú Thích:

1- Thái cát = cắt dây sắn / cắt dây đay dùng đế dệt vải
2- Thái tiêu = cắt cỏ tiêu , một loại cỏ đốt lên có mùi thơm , dùng trong việc tế lễ
3- Thái ngải = cắt ngải dùng làm bùa ngải và trong việc châm cứu
4- Ba thu = 9 tháng

Đăng nhận xét