Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Thu VềLá vàng rơi dụng trước sân nhà
Lại thoảng hơi may lành lạnh da
Rả rích mưa dầm Ngâu đã tới
Rộn ràng hối hả Chức đang qua
Tầu tiêu thánh thót rơi từng giọt
Chậu cúc bên thềm mới trổ hoa
Tránh lạnh én vê nam cực ẩn
Trăng Thu mới nửa bức mành ta

Thái Hanh Viên Ngoại

Đăng nhận xét