Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Chim Và Cá

   

Người đẹp ra ao ngắm cá
Cá sợ lặn mất tiêu
Người đẹp ra vườn ngắm chim
Chim sợ tên bay đạn lạc
Trang tử nào ác cảm với chim cá
Nhưng nay người ác vô hình
Chim xa rừng , cá chết trắng
Trang Tử có phân biệt người đẹp với kẻ ác chăng
Trang Tử chắc không biết chuyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Chúng nhiều tham vọng
Chúng nhiều kiêu căng
Chúng chưa đánh nhau
Chúng mới chia chác thôi
Mà núi sông biển cả đã tiêu điều
Cá chết không người lo liệu
Chim xa rừng tội lắm người ơi

Chân Diện Mục 

Đăng nhận xét