Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Hoạt Cảnh Nhạc "Bóng Thời Gian"-Sáng Tác & Hòa Âm: Nguyễn Hà


Sáng Tác & Hòa Âm: Nguyễn Hà
Vọng Cổ" Uyên Phương Minh Nguyệt và Lena Ngọc Nguyễn
Trình Bày: Nguyễn Hà, UPMN, Lena Nguyễn
MC: Lena Ngọc Nguyễn


Đăng nhận xét